زموږ هیله یا لید

زموږ هیله د داسې یو سوله ایز افغانستان جوړېدل دی چې ښځې له هرډو ل تاوتریخوالي او هرډول توپیر څخه پرته او اقتصادی او ټولنیز عدالت، سیاسی پرېکړو، روغتیایی چوپړونو او ښوونې او روزنې ته په مساوی ډول لاس رسی ولري.

زموږدنده(ماموریت)

میډیکا افغانستان د افغان ښځو یوه مؤسسه ده چې د ښځو د حقونو ترلاسه کولو لپاره کار کوي. موږ د پوهاوی لوړولو، او د روانی ـ ټولنیز، روغتیایی، ښوونې او روزنې او حقوقي مرستو په برخوکې د وړتیا موندلو د چوپړ په وړاندې کولو سره د ښځو او نجونو ضد تاو تریخوالي له منځه وړلو او د ښځو د ټولنیز حیثیت د لوړاوی لپاره نیاو غوښتنه کوؤ.

زموږ ارزښتونه او اندونه

٭ موږ ښځې یو چې د ښځو لپاره کار کوؤ.
٭ موږ د ښځو په بې قید او شرطه پیوستون باور لرو.
٭ موږ ښځو سره پرته د قامی، پاړکیز یا طبقاتي، مذهبی، سني یاکوم بل ډول توپیر څخه یوشانته کار کوؤ.
٭ موږ د ښځو د حقونو په اړه په فعال ډول مخامخ کېږو کوؤ.
٭ موږ په دې اند یو چې ټول هغه کسان باید په پرېکړو کولو کې ونډه ولری چې د پرېکړو تر اغېز لاندې راځي.
٭ موږ د ښځو عزت نفس (برم) پیاوړۍ کوؤ.
میډیکا افغانستان ته په ریښتینولی، شفافیت، حساب ورکونې او د هراړخیزلید(ټول لید) په توګه لار ښوونه کېږی.

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه