حمایت از متضررین جرایم خشونت علیه زنان

 

for-the-new-article-1

حمایت از متضررین جرایم خشونت علیه زنان امر حتمی می باشد. از همین رو است که قوانین جزایی باید در پهلوی جرم انگاری اعمال خلاف نظم و امن جامعه و مجازات مجرمین روی حمایت متضررین نیز توجه داشته باشد. قانون منع خشونت علیه زنان با وجودیکه در ماده ششم ( حقوق مجنی علیه)  و فصل دوم ( احکام وقایوی و حمایوی) خواسته تا به نحوی از انحا مجنی علیه جرایم خشونت علیه زنان را مورد حمایت قرار دهد. اما این مواد دارای کمی و کاست های است که به اساس تجارب از قضایای خشونت و نیازمندی های مجنی علیهای جرایم خشونت علیه زنان میتوان این مواد را میتوان غنامند ساخت.

میدیکا افغانستان عضو فعال کمیته تسوید قوانین وزارت امور زنان  می باشد که غرض غنامندی قانون منع خشونت علیه زنان ماده را تحت عنوان حمایت از مجنی علیها ترتیب و با کمیته محترم شریک ساخته است.

نظریات و پیشنهادات شما عزیزان برای ما محترم بوده و میتوانید که نظریات خویش را پیرامون نحو حمایت از مجنی علیهای جرایم خشونت علیه زنان در مراحل مختلفه تعقیب عدلی قبل از اقامه دعوی، در جریان رسیدگی به دعوی و پس از تنفیذ حکم با ما شریک سازید تا با هم یکجا در راستای حاکمیت قانون و محو خشونت علیه زنان قدم برداریم.

برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمائید:

حمایت از متضررین جرایم خشونت علیه زنان

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه