اعلامیه مطبوعاتی روی حمله بالای شفاخانه نسایی ولادی

اعلامیه مطبوعاتی موسسه میدیکا افغانستان روی حمله بالای زنان و نوزادان در شفاخانه صد بستر نسایی ولادی دشت برچی در تاریخ 22 ثور و محکوم نمودن عامیلین خونخوار آن

برای معلومات پیشتر

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه