میدیکا افغانستان در سال 2002 در شهر کابل توسط میدیکا موندیل که یک مؤسسه غیر دولتی مستقر در آلمان  که  زنان و دختران را در کشورهای جنگ زده و مناطق دچار بحران  کمک می کند،  تاسیس گردید . میدیکا موندیل بدون درنظرداشت وابستگی سیاسی، قومی و مذهبی زنان و دختران را که از خشونت های جنسی رنج می برند حمایت می نماید. میدیکا موندیل همراه با زنان از سرتاسر جهان متعهد است که زنان را کمک کند تا آنان بتوانند با وقارومستقلانه زندگی شان را به پیش ببرند. برای رسیدن به این هدف، میدیکا موندیل گروه های محلی زنان را در مناطق دچار بحران سازماندهی نموده، ظرفیت های شان را برای کار و فعالیت های با کیفیت عالی ارتقا می بخشد و در صورت امکان آنان را کمک می کند تا به مؤسسات ملی متکی به خود تبدیل شوند، همانطوریکه میدیکا افغانستان فعلأ یک مؤسسه متکی به خویش می باشد. میدیکا موندیل ضمن  فعالیت های دیگرش به نمایندگی از زنان و دختران سراسر جهان، به حمایت از مؤسسات مربوطه، از جمله میدیکا افغانستان، ادامه می دهد.

میدیکا افغانستان از زمان تأسیس اش  در سال 2002 تا حال مصروف  فعالیت بوده تا به نیازمندیهای زنان و دختران افغان که در طول چند دهه جنگ های ویرانگر مورد خشونت قرار گرفته اند رسیدگی نماید. با داشتن دفتر مرکزی در شهر کابل، میدیکا افغانستان از طریق دفاتر ساحوی درولایات بلخ و هرات، شمال و غرب کشور را نیز تحت پوشش فعالیت خویش قرار داده است. متأسفانه در سال 2008 به سبب وخیم شدن اوضاع  امنیتی این مؤسسه مجبور شد تا دفتر ساحوی  خود را در شهر قندهار ببندد. میدیکا افغانستان در ماه دسمبر 2010، در وزارت اقتصاد منحیث یک مؤسسه ملی و مستقل ثبت و راجستر گردید. فعالیت های این موسسه توسط زنان افغان برای زنان افغان پیش برده می شود.

امروز میدیکا افغانستان افتخار دارد که یک مؤسسه ملی، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر فرقه ای زنان افغان است. هدف آن حمایت از زنان و دختران متاثر از جنگ و انواع  خشونت ها میباشد. میدیکا افغانستان به منظور بهبود کیفیت زندگی زنان از طریق خدمات مستقیم روانی – اجتماعی و حقوقی تلاش میورزد و در عین زمان سطح آگاهی عامه را در زمینه های صحت، تعلیم و تربیه و مسائل حقوقی بالابرده وجهت اصلاح وتعدیل پالیسی های ملی ومحلی ومحوخشونت علیه زنان دادخواهی می نماید.

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه