روش ما

زنان و دختران افغان در طول جنگ های ویرانگر داخلی از حقوق اجتماعی و خانوادگی خود محروم بوده اند. میدیکا افغانستان بلافاصله پس از استقرار دولت جمهوری اسلامی افغانستان ابتکار عمل را بدست گرفت، تا به زنان و دختران افغان که از خشونت ها و جنگ ها جان سالم بدر برده اند، دست یاری پیش نماید. امروز پیشرفت در زمینه تأمین حقوق زنان و بهبودی زندگی زنان از خشونت های جنسی و اشکال خشونت های مبتنی بر جنسیت در هستۀ کاری میدیکا افغانستان قرار دارد.

میدیکا افغانستان زنان افغان را از طریق ارائه مستقیم خدمات روانی – اجتماعی و مساعدت های حقوقی توانمند میسازد. علاوه بر آن، این نهاد تلاش میورزد تا مردان را نیزنسبت به مسایل کلیدی خشونت های جنسیتی حساس سازد . این مؤسسه برنامه های آموزشی پیشرفتۀ مسلکی را برای وکلای مدافع، داکتران طب، کارمندان اجتماعی و رهبران مذهبی در مورد ابعاد مختلف خشونت علیه زنان و عواقب آن ارائه مینماید. همچنین، میدیکا افغانستان به منظور بالا بردن سطح آگاهی عامه در مورد حقوق زنان فعالیت نموده و برای تصویب و تعدیل قوانین و پالیسی های ملی و محلی که هدف آن پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و دختران باشد، دادخواهی مینماید.

شیوه های کاری میدیکا افغانستان در رابطه به حصول اهدافش مهم و منحصر به فرد است.

میدیکا افغانستان یک مؤسسه مختص به زنان است. همه مشاورین روانی، وکلای مدافع ، کارمندان اجتماعی و کارمندان حمایتی آن را زنان تشکیل میدهند. موجودیت کارمندان زن برای موکلین ما یعنی زنان و دختران که تمایلی صحبت با مشاورین، وکلای مدافع و یا کارمندان اجتماعی مرد در مورد مشکلات شان، مخصوصاً مسائل تجاوز جنسی را ندارند، ، بسیار مهم است.

فعالیت های میدیکا افغانستان در حمایت از زنان و دختران که عمیقأ تحت خشونت قرار گرفته اند تخصص یافته است و تمام برنامه ها و فعالیت های آن بالای زنان متمرکز میباشد. همه کارمندان ما از رابطه بین جنسیت و خشونت آگاه هستند، آنان در رابطه به کار با زنان و دختران صدمه دیده آموزش های گسترده ای را فرا گرفته اند. علاوه بر این، همه آنان برخوردار از دانش ژرف و تعهد قوی به تأمین حقوق زنان اند.

میدیکا افغانستان یک شیوه کل نگرانه را پیش گرفته و یک طیف وسیعی از خدمات مختلف مانند مشوره های روانی، مشوره های حقوقی، حمایت اجتماعی، دروس سواد آموزی، و رجعت دهی برای مراقبت های صحی، فرصت های اقتصادی، و سایر خدمات مناسب را طوریکه لازم است برای زنان و دختران فراهم مینماید. علاوه بر این ما علنأ جهت وسعت بخشیدن تأمین حقوق زنان دادخواهی نموده و به قناعت مقامات میپردازیم تا در دراز مدت تغییر پایداری را بنفع زنان و دختران در یک افغانستان صلح آمیز بمیان آوریم.

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه