سند موقف میدیکا افغانستان مبنی بر تعدیل فقره 2 ماده 640 کود جزا وجرم

به مناسبت از تجلیل روز جهانی زن اینک میدیکا افغانستان سند موقف خویش را روی تعدیل ماده ۶۴۰ کود جزا و جرم انگاری صریح تمامی انواع معاینات نسایی و مقعدی به عنوان شکنجه تحت کود جزا.

معاینات نسایی و مقعدی غرض دریافت دلیل اثبات در قضایای زنا ولواط صورت میگیرد.اما در حقیقت این معاینات اساس علمی نداشته بلکه برعکس باعث آسیب روانی شدید به معاینه شونده می شود.

میدیکا افغانستان مخالف این معاینات بوده و خواهان توجه جدی حکومت خصوصا جلالتمآب ریس جمهور کشور آقای اشرف غنی می باشد تا حکم مبنی بر ممنوعیت کامل معاینات متذکره در قضایای زنا و لواط ، و تطبیق پروتوکول تداوی خشونت مبتنی بر جندر ” از وزارت محترم صحت عامه” در قضایای تجاوز جنسی اصدار نمایند.

برای معلومات مزید در رابطه به سند موقف ما میتوانید آنرا در ذیل  دریابید و ما را حمایت کنید.

Dari Version Link

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه