11Mar 19

سند موقف میدیکا افغانستان مبنی بر تعدیل فقره 2 ماده 640 کود جزا وجرم

به مناسبت از تجلیل روز جهانی زن اینک میدیکا افغانستان سند موقف خویش را روی تعدیل ماده ۶۴۰ کود جزا و جرم انگاری صریح تمامی انواع معاینات نسایی و مقعدی به عنوان شکنجه تحت کود جزا. معاینات نسایی و مقعدی غرض دریافت دلیل اثبات در قضایای زنا ولواط صورت میگیرد.اما در حقیقت این معاینات اساس علمی نداشته بلکه برعکس باعث آسیب روانی شدید به معاینه شونده می شود. میدیکا افغانستان مخالف این معاینات بوده و خواهان توجه جدی حکومت خصوصا جلالتمآب ریس جمهور کشور آقای اشرف غنی می باشد تا حکم مبنی بر ممنوعیت کامل معاینات متذکره در قضایای زنا و لواط ، و تطبیق پروتوکول تداوی خشونت مبتنی بر جندر " از وزارت محترم صحت عامه" در قضایای تجاوز جنسی اصدار نمایند. برای معلومات مزید در رابطه به سند موقف ما میتوانید آنرا در ذیل  دریابید و ما را حمایت کنید. Dari Version Link

Read More
01Dec 18

مبدل ساختن قانون منع خشونت علیه زنان به واقعیت 2016- 2017

میدیکا افغانستان، پس از تصویب‌ قانون منع خشونت علیه زنان، به تعداد ده قضیه خشونت علیه‌ زنان را که شامل قضایای جزایی، حقوقی و متضرر می ‌شد، در سال‌های 2009 و 2010 مساعدت نمود. آمار این مساعدت ها به مرور زمان افزایش یافته و در سال‌های 2016 و 2017 به 1080 قضیه رسید. این احصائیه، از جمله مهمترین احصائیه ها در دورنمای متحول  حقوقی و سیاسی به حساب می آید، به ویژه در این اواخر که همه‌ی قوانین جزایی در داخل یک کود جزا ادغام می شود. دادخواهی برای حفظ قانون منع خشونت علیه‌ زنان به‌عنوان یک قانون مجزا، بخش عمده‌ای از کارها و فعالیت‌های دادخواهانه‌ی میدیکا افغانستان را در سال‌های 2016 و 2017 تشکیل می داد که به‌چندین دلیل موفقیتی مهم و بارز پنداشته می‌شود. شیوه کل‌ نگرانه میدیکا افغانستان برای محو خشونت علیه‌ زنان -که  در روش چندجانبه آن در ادغام مجدد زنان در اجتماع، مساعدت حقوقی، مشاوره…

Read More
25Nov 18

خساره وارده ناشی از جرایم خشونت علیه زنان قابل جبران است

  با در نظرداشت احکام قانون منع خشونت علیه زنان ، جرایم خشونت علیه زنان باعث وارد شدن خساره مادی و معنوی به متضرر شده که طبق ماده 41 قانون متذکره  عامل خشونت در پهلوی محکومیت به مجازات نقدی و غیر نقدی محکوم به پرداخت جبران خساره ناشی جرم به متضرر نیز می باشد. هدف از جبران خساره ریشه کن کردن ضرر وارده نیست بلکه قرار دادن یک بدیل در مقابل ضرر وارده به متضرر است. از همین رو است که ماده ششم قانون منع خشونت علیه زنان جبران خساره را به صفت حق مسلم مجنی علیه خشونت تصریح نموده است. خوشبختانه وکلای مدافع میدیکا افغانستان که در راستای نحو سنجش خساره آموزش دیده و  توانسته اند که طی دو سال اخیر در تعدادی از قضایای جرایم خشونت علیه زنان بطور مجموعی به مقدار  ( 623620) افغانی  جبران خساره را بری موکلین خویش اخذ نمایند. از شما نیز میخواهیم تا…

Read More

برنامه های فعلی ما

دادخواهی
advocacy

میدیکا افغانستان مشوره های روانی را بشکل انفرادی و گروپی به زنان و دختران در نقاط کلیدی کابل، از جمله نواحی پنجم، ششم، هفتم، هشتم، یازدهم و سیزدهم، باغ زنانه، مرکز اصلاح وتربیه اطفال، زندان اناثیه و خانه های امن زنان عرضه مینماید …

خدمات حقوقی
Legal Aid

برنامه مساعدت  حقوقی میدیکا افغانستان به زنان و دختران که  قضایای جزائی ویا حقوقی دارند ودرجستجوی راه حل اند ایجاد شده است. خدمات برنامه  مساعدت حقوقی میدیکا افغانستان شامل وکالت دفاع، میانجیگری خانواده گی …

مشوره روانی - اجتماعی
Psychosocial Counseling

میدیکا افغانستان مشوره های روانی را بشکل انفرادی و گروپی به زنان و دختران در نقاط کلیدی کابل، از جمله نواحی پنجم، ششم ،هفتم، هشتم، یازدهم و سیزدهم، باغ زنانه، مرکز اصلاح وتربیه اطفال، زندان اناثیه و خانه های امن زنان عرضه مینماید …

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه