07Apr 17


از روز جهانی صحت، تحت شعار ” افسردگی: بیایید صحبت کنیم”؛ تجلیل گردید.

7 آپریل مصادف است با روز جهانی صحت که همه ساله از این روز در سراسر جهان تجلیل می گردد و امسال این روز تحت شعار " افسردگی: بیایید صحبت کنیم"؛ نامگذاری شده است. سازمان صحی جهان بر این نظر است که دلایل زیادی جهت جدی گرفتن افسردگی وجود دارد، زیرا افسردگی عمده ترین علت ناتوانی در انجام فعالیت های زندگی در سراسر جهان است و هزینه های اقتصادی سرسام آوری را در بردارد . قانع کننده ترین دلیل برای راه اندازی  کمپاین " افسردگی: بیایید صحبت کنیم"؛ شاید این باشد که افسردگی نه تنها باعث درد و رنج عظیم شخص مصاب شده، بلکه خانواده او را نیز متضرر می سازد. ویدا فیضی مسول پروگرام روان اجتماعی و صحت موسسه میدیکا افغانستان دررابطه با این روز می گوید: میدیکا افغانستان در کمپاین "افسردگی : بیاید صحبت کنیم" ؛ فعالانه سهم گرفته و بدین منظور به تعداد 800 ورقه آگاهی دهی…

Read More
26Mar 17


درخواست مبنی بر عدم توشیح قانون منع آزار واذیت زنان و اطفال و ارسال آن به وزارت محترم عدلیه جهت بازنگری

 موسسه حمایت از زنان به نمایندگی از شبکه زنان افغان ، این درخواست را جهت توجه و دقت هر چه بیشتر جلالتمآب محمد اشرف غنی احمدزی ریس جمهور ، جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال چنین ارایه میدارد. این قانون (قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال) برمبنای مواد 24 و 54 قانون اساسی در سه فصل و 29 ماده با کسب اکثریت آراء مجلس نمایندگان مورخ 19 عقرب سال 1395 تصویب گردیده است. با درنظرداشت فقره 16 ماده 64 قانون اساسی ( صلاحیت های رییس جمهور) این قانون جهت توشیح شما به اداره محترم تان مواصلت ورزیده است.  قانون متذکره دارای یک سلسله اشتباهات و ابهامات میباشد که در کل میتوان گفت یک قانون نا تکمیل است، نگرانی درین است که اگر این قانون با داشتن همچو صفات توشیح گردد ، از یک طرف در روند رسیدگی به شکایات مبنی…

Read More
28Dec 16

میدیکا افغانستان برای تعدیل قانون جزا پیشنهاداتی ارائه نمود

به سلسلهٔ کار ما برای مساوات جنسیت در افغانستان٬ در پروسه تعدیل قانون جزا سهم گرفتیم. برای حساس ساختن بیشتر قانون از نظر جنسیتی پیشنهاداتی ارائه نمودیم. همچنان تحلیلی از ماده های وقایوی قانون محو خشونت علیه زن که در قانون جزا مدغم گردیده٬ ارائه نمودیم. تعدیلاتی را که ما ارائه کردیم بهترین شیوه های عمل بوده و واقعیت های را بیان میکنند که وکلای مدافع ما روزمره با آن مواجه هستند. بنابراین هدف ازین تعدیلات این است که برای مؤکلین ما بهتر خدمت بتوانیم و برای متضررین عدالت واقعی را تأمین کنیم. تعدیلات ذیل را برای گروپ کاری اصلاح قانون جزا (CLRWG)٬ تمویل کنندگان ما٬ نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA)٬ انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان (AIBA) و جامعه مدنی پیشکش کردیم. ما به حسن نیت گروپ کاری اصلاح قانون جزای افغانستان٬ تمویل کنندگان ما و نمایندگی های سازمان ملل متحد در افغانستان در قسمت پذیرش این تعدیلات…

Read More

برنامه های فعلی ما

دادخواهی
advocacy

میدیکا افغانستان مشوره های روانی را بشکل انفرادی و گروپی به زنان و دختران در نقاط کلیدی کابل، از جمله نواحی پنجم، ششم، هفتم، هشتم، یازدهم و سیزدهم، باغ زنانه، مرکز اصلاح وتربیه اطفال، زندان اناثیه و خانه های امن زنان عرضه مینماید …

خدمات حقوقی
Legal Aid

برنامه مساعدت  حقوقی میدیکا افغانستان به زنان و دختران که  قضایای جزائی ویا حقوقی دارند ودرجستجوی راه حل اند ایجاد شده است. خدمات برنامه  مساعدت حقوقی میدیکا افغانستان شامل وکالت دفاع، میانجیگری خانواده گی …

مشوره روانی - اجتماعی
Psychosocial Counseling

میدیکا افغانستان مشوره های روانی را بشکل انفرادی و گروپی به زنان و دختران در نقاط کلیدی کابل، از جمله نواحی پنجم، ششم ،هفتم، هشتم، یازدهم و سیزدهم، باغ زنانه، مرکز اصلاح وتربیه اطفال، زندان اناثیه و خانه های امن زنان عرضه مینماید …

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه