16May 18

تازه ها روی قضیه خود کشی زهرا خاوری

میدیکا افغانستان  از روزنامه اطلاعات روز که بطور منظم قضیه خودکشی زهرا خاوری را مستند سازی  کرده است اظهار قدردانی می نماید.میدیکا افغانستان از طریق وکیل مدافع خویش یلدا احمدی در  کنار خانواده زهرا خاوری غرض حصول عدالت ایستادگی می نماید. . اینک  از طریق لینک  ذیل معلومات ترتیب شده توسط روزنامه اطلاعات روز را روی قضیه دریابید. http://etilaatroz.com/60749/  

Read More
21Jan 18

درخواستی مبنی بر”مواد چالش برانگیز کد جزا و تأثیرات آن بالای قانون منع خشونت علیه زنان” به مقام ریاست جمهوری افغانستان

  میدیکا افغانستان از جلالتمآب رئیس جمهور آقای اشرف غنی اظهار سپاس نموده و از تصمیم دقیق ایشان مبنی برحفظ قانون مجزای منع خشونت علیه زنان نهایت قدردانی می نماید. میدیکا افغانستان با مطالعه کد جزا متوجه یک سلسله مواد در کد جزا گردید که تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را به چالش میکشاند. ازینرو میدیکا افغانستان با ترتیب درخواستی عنوانی مقام محترم ریاست جمهوری کشور خواهان توجه جدی ایشان روی این معضله شدند. برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه کنید: درخواستی مبنی بر مواد چالش برانگیز کد جزا و تأثیرات آن بالای قانون منع خشونت علیه زنان 

Read More
20Dec 17

ورکشاپ “آگاهی دهی جامعه مدنی به رهبری خانم ها درمورد تنظیم خانواده”؛ برگزار گردید

  ورکشاپ یک روزه ای تحت نام "آگاهی دهی جامعه مدنی به رهبری خانم ها در مورد تنظیم خانواده" به همکاری دفتر UNFPA ، وزارت صحت عامه و وزارت امور زنان برای ولایات لوگر، کاپیسا، پروان، کابل و جلال آباد برگزار گردید. دراین ورکشاپ محترمه رنحورمل دوکتورس ناجیه طارق ترینر متخصص نسایی-ولادی ، ماستر ترینر تنظیم خانواده و مشاور صحی موسسه میدیکا افغانستان  لکچرمعلوماتی را در مورد میتود های تنظیم خانواده برای اشتراکننده گان ارایه نمود. ودر خاتمه به تمامی سوالات اشتراک کنندگان  توسط شان جواب ارائه گردید. یکی از عوامل عمده مرگ و میرنزد زنان در کشور، خونریزی های بعد از ولادت است که از باعث ولادت های پی در پی ، گرفتن حمل های زیاد وحاملگی زیر سن هژده واقع میشود. بناء با ارتقای سطح آگاهی خانواده ها به خصوص مردان و زنان در اجتماع ،در مورد مزایای استفاده از روش های تنظیم خانواده و ایجاد فاصله میان…

Read More

برنامه های فعلی ما

دادخواهی
advocacy

میدیکا افغانستان مشوره های روانی را بشکل انفرادی و گروپی به زنان و دختران در نقاط کلیدی کابل، از جمله نواحی پنجم، ششم، هفتم، هشتم، یازدهم و سیزدهم، باغ زنانه، مرکز اصلاح وتربیه اطفال، زندان اناثیه و خانه های امن زنان عرضه مینماید …

خدمات حقوقی
Legal Aid

برنامه مساعدت  حقوقی میدیکا افغانستان به زنان و دختران که  قضایای جزائی ویا حقوقی دارند ودرجستجوی راه حل اند ایجاد شده است. خدمات برنامه  مساعدت حقوقی میدیکا افغانستان شامل وکالت دفاع، میانجیگری خانواده گی …

مشوره روانی - اجتماعی
Psychosocial Counseling

میدیکا افغانستان مشوره های روانی را بشکل انفرادی و گروپی به زنان و دختران در نقاط کلیدی کابل، از جمله نواحی پنجم، ششم ،هفتم، هشتم، یازدهم و سیزدهم، باغ زنانه، مرکز اصلاح وتربیه اطفال، زندان اناثیه و خانه های امن زنان عرضه مینماید …

قالب وردپرس افزونه وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب وردپرس قالب صحیفه