پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

پیشینهء مؤسسه

 میدیکا افغانستان در سال 2002 در شهر کابل توسط میدیکا موندیل که یک مؤسسه غیر دولتی مستقر در آلمان  که  زنان و دختران را در کشورهای جنگ زده و مناطق دچار بحران  کمک میکند،  تاسیس گردید . میدیکا موندیل بدون درنظرداشت وابستگی سیاسی، قومی و مذهبی زنان و دختران را که از خشونت های جنسی رنج میبرند حمایت مینماید. میدیکا موندیل همراه با زنان از سرتاسر جهان متعهد است که زنان را کمک کند تا آنان بتوانند  با وقار و مستقلانه زندگی شانرا به پیش ببرند.

 برای رسیدن به این هدف، میدیکا موندیل گروه های محلی زنان را در مناطق دچار بحران سازماندهی نموده، ظرفیت های شانرا برای کار و فعالیت های با کیفیت عالی ارتقا میبخشد و در صورت امکان آنان را کمک می کند تا به مؤسسات ملی متکی بخود تبدیل شوند، همانطوریکه میدیکا افغانستان فعلأ یک مؤسسه متکی بخود میباشد. میدیکا موندیل ضمن  فعالیت های دیگرش به نمایندگی از زنان و دختران سراسر جهان، به حمایت از مؤسسات مربوطه، از جمله میدیکا افغانستان، ادامه میدهد.

 میدیکا افغانستان از زمان تأسیس اش  در سال 2002 تا حال مصروف  فعالیت بوده تا به نیازمندیهای زنان و دختران افغان که در طول چند دهه جنگ های ویرانگر مورد خشونت قرار گرفته اند رسیدگی نماید. با داشتن دفتر مرکزی در شهر کابل، میدیکا افغانستان از طریق دفاتر ساحوی درولایات بلخ و هرات، شمال و غرب کشور را نیز تحت پوشش فعالیت خویش قرار داده است. متأسفانه در سال 2008 به سبب وخیم شدن اوضاع  امنیتی این مؤسسه مجبور شد تا دفتر ساحوی  خود را در شهر قندهار ببندد. میدیکا افغانستان در ماه دسمبر 2010، در وزارت اقتصاد منحیث یک مؤسسه ملی و مستقل ثبت و راجستر گردید. فعالیت های این موسسه توسط زنان افغان برای زنان افغان پیش برده میشود.

 امروز میدیکا افغانستان افتخار دارد که یک مؤسسه ملی، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر فرقه ای زنان افغان است. هدف آن حمایت از زنان و دختران متاثر از جنگ و انواع  خشونت ها میباشد. میدیکا افغانستان به منظور بهبود کیفیت زندگی زنان از طریق خدمات مستقیم روانی - اجتماعی و حقوقی تلاش میورزد و در عین زمان سطح آگاهی عامه را در زمینه های صحت، تعلیم و تربیه و مسائل حقوقی بالابرده وجهت اصلاح وتعدیل پالیسی های ملی ومحلی ومحوخشونت علیه زنان دادخواهی مینماید.

 
Donation Page

برعلاوه ارائه خدمات مستقیم به زنان، میدیکا افغانستان جهت حساس ساختن مردان وزنان درموضوعات کلیدی چون خشونت به اساس جنسیت آموزش های را برای کارمندان صحی ، کارمندان ارگانهای حقوقی وسایرین براه میاندازد.

 

میدیکا افغانستان تمامی برنامه های آموزشی ذیلاً توضیح شده را برحسب  نیازمندیهای خاص مؤسسات و شرکت کنندگان می تواند سازگار بسازد.   

 مطالعه بیشتر. . .

 

 
Top of Page