پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

 

 پیشتیبانم مالی 

دفتر میدیکا افغانستان متکی به بودیجه پروژه و کمک های مالی جهت حمایت از فعالیت های خویش میباشد. این دفتر نه تنها خدمات مستقیم را برای زنان و دختران قربانی خشونت مهیا میسازد، بلکه به منظور بهبود کیفیت زندگی آنان نیز داد خواهی می نماید. اگر شما مایل به حمایت از کار ماهستید، لطفا از طریق صفحه انترنتی donations@medica-afghanistan.org  با ما به تماس شوید.

 
Donation Page

برعلاوه ارائه خدمات مستقیم به زنان، میدیکا افغانستان جهت حساس ساختن مردان وزنان درموضوعات کلیدی چون خشونت به اساس جنسیت آموزش های را برای کارمندان صحی ، کارمندان ارگانهای حقوقی وسایرین براه میاندازد.

 

میدیکا افغانستان تمامی برنامه های آموزشی ذیلاً توضیح شده را برحسب  نیازمندیهای خاص مؤسسات و شرکت کنندگان می تواند سازگار بسازد.   

 مطالعه بیشتر. . .

 

 
Top of Page