پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

 

 جزوهء معلوماتی/خبر نامه

No   Description Format Download
1   جزوهء معلوماتی  میدیکا افغانستان PDF-icon.jpg Download
   خبرنامه میدیکا افغانستان شماره اول سال 2014  مطابق به 1392  PDF-icon.jpg Download
  (Men in Supporting of Women (Dari PDF-icon.jpg  Download 
         
         
 
Donation Page

برعلاوه ارائه خدمات مستقیم به زنان، میدیکا افغانستان جهت حساس ساختن مردان وزنان درموضوعات کلیدی چون خشونت به اساس جنسیت آموزش های را برای کارمندان صحی ، کارمندان ارگانهای حقوقی وسایرین براه میاندازد.

 

میدیکا افغانستان تمامی برنامه های آموزشی ذیلاً توضیح شده را برحسب  نیازمندیهای خاص مؤسسات و شرکت کنندگان می تواند سازگار بسازد.   

 مطالعه بیشتر. . .

 

 
Top of Page