پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

  روش ما

 زنان و دختران افغان در طول جنگ های ویرانگر داخلی از حقوق اجتماعی و خانوادگی خود محروم بوده اند. میدیکا افغانستان بلافاصله پس از استقرار دولت جمهوری اسلامی افغانستان ابتکار عمل را بدست گرفت، تا به زنان و دختران افغان که از خشونت ها و جنگ ها جان سالم بدر برده اند، دست یاری پیش نماید. امروز پیشرفت در زمینه تأمین حقوق زنان و بهبودی زندگی زنان از خشونت های جنسی و  اشکال خشونت های مبتنی بر جنسیت در هستۀ کاری میدیکا افغانستان قرار دارد.

 میدیکا افغانستان زنان افغان را از طریق ارائه مستقیم خدمات روانی - اجتماعی و مساعدت های حقوقی توانمند میسازد. علاوه بر آن، این نهاد تلاش میورزد تا مردان را نیزنسبت به مسایل کلیدی خشونت های جنسیتی حساس سازد . این مؤسسه برنامه های آموزشی پیشرفتۀ مسلکی را برای وکلای مدافع، داکتران طب، کارمندان اجتماعی و رهبران مذهبی در مورد ابعاد مختلف خشونت علیه زنان و عواقب آن ارائه مینماید. همچنین، میدیکا افغانستان به منظور بالا بردن سطح آگاهی عامه در مورد حقوق زنان  فعالیت نموده و برای تصویب و تعدیل قوانین و پالیسی های ملی و محلی  که هدف آن پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و دختران باشد، دادخواهی مینماید.

 شیوه های کاری  میدیکا افغانستان در رابطه  به حصول اهدافش مهم و منحصر به فرد است.   

 میدیکا افغانستان یک مؤسسه مختص به زنان است. همه مشاورین روانی، وکلای مدافع ، کارمندان اجتماعی و کارمندان حمایتی آن را زنان تشکیل میدهند. موجودیت کارمندان زن برای موکلین ما یعنی زنان و دختران که تمایلی  صحبت با مشاورین، وکلای مدافع و یا کارمندان اجتماعی مرد در مورد مشکلات شان، مخصوصاً مسائل تجاوز جنسی را ندارند، ، بسیار مهم است.  

 فعالیت های میدیکا افغانستان در حمایت از زنان و دختران که عمیقأ تحت  خشونت قرار گرفته اند تخصص یافته است و تمام برنامه ها و فعالیت های آن بالای زنان  متمرکز میباشد. همه کارمندان  ما از رابطه بین جنسیت و خشونت آگاه هستند،  آنان در رابطه به کار با زنان و دختران صدمه دیده آموزش های گسترده ای را فرا گرفته اند. علاوه بر این، همه آنان برخوردار از دانش ژرف و تعهد قوی به تأمین حقوق زنان اند.

 میدیکا افغانستان یک شیوه  کل نگرانه را پیش گرفته و یک طیف وسیعی از خدمات مختلف مانند مشوره های روانی، مشوره های حقوقی، حمایت اجتماعی، دروس سواد آموزی، و رجعت دهی برای مراقبت های صحی، فرصت های اقتصادی، و سایر خدمات مناسب را طوریکه لازم است برای زنان و دختران فراهم مینماید. علاوه بر این ما علنأ  جهت وسعت بخشیدن تأمین حقوق زنان دادخواهی نموده و به قناعت مقامات میپردازیم تا در دراز مدت تغییر پایداری را بنفع  زنان و دختران در یک افغانستان صلح آمیز بمیان آوریم.

 
Donation Page

برعلاوه ارائه خدمات مستقیم به زنان، میدیکا افغانستان جهت حساس ساختن مردان وزنان درموضوعات کلیدی چون خشونت به اساس جنسیت آموزش های را برای کارمندان صحی ، کارمندان ارگانهای حقوقی وسایرین براه میاندازد.

 

میدیکا افغانستان تمامی برنامه های آموزشی ذیلاً توضیح شده را برحسب  نیازمندیهای خاص مؤسسات و شرکت کنندگان می تواند سازگار بسازد.   

 مطالعه بیشتر. . .

 

 
Top of Page