پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

 

 گذارشات سالانه

No   Description Format Download
 

 سند موقف موسسه میدیکا افغانستان دررابطه به تطبیق قانون منع خشونت علیه زن 

 PDF-icon.jpg داونلود 
2  

تحلیل کاربرد قانون منع خشونت علیه زنان در قضایای مساعدت حقوقی مدیکا افغانستان بین 1 جنوری 2011 تا 31 جوالی 2012

PDF-icon.jpg داونلود
 

 

دومین گذارش در مورد استفاده از قانون منع خشونت علیه زنان (EWAW) در قضایای مساعدت های حقوقی مدیکا افغانستان. از اگست 2012 الی اخیر دسمبر 2013. 

 

PDF-icon.jpg   داونلود
   موقف میدیکا افغانستان در ارتباط به شامل ساختن قانون منع خشونت علیه زن در آجندای شورای ملی و ادغام آن در کود جزا  PDF-icon.jpg  داونلود
         
 
Donation Page

برعلاوه ارائه خدمات مستقیم به زنان، میدیکا افغانستان جهت حساس ساختن مردان وزنان درموضوعات کلیدی چون خشونت به اساس جنسیت آموزش های را برای کارمندان صحی ، کارمندان ارگانهای حقوقی وسایرین براه میاندازد.

 

میدیکا افغانستان تمامی برنامه های آموزشی ذیلاً توضیح شده را برحسب  نیازمندیهای خاص مؤسسات و شرکت کنندگان می تواند سازگار بسازد.   

 مطالعه بیشتر. . .

 

 
Top of Page