پښتو | دری | English
  • Medica Afghanistan
  • Advocacy
  • Psychosocial and Health Program
  • Legal Aid Program
 

 دادخواهی برای حقوق اسلامی و قانونی زنان افغان

علاوه بر ارائه خدمات مستقیم به زنان، میدیکا افغانستان بمنظور بهبود کیفیت زندگی زنان دادخواهی نموده وبرای حقوق انسانی آنان فعالیت مینماید. هدف دادخواهی ایجاد  تغییرات مثبت در قوانین، پالیسی ها، وطرز افکار عامه نسبت به زنان میباشد. یکی از موضوعات مورد تمرکز میدیکا افغانستان  ثبت  ازدواج ها  بصورت قانونی میباشد تا  از ازدواج های اجباری وزیرسن که هر دو در افغانستان غیر قانونی قلمداد گردیده  وعمومأ باعث  خشونت های شدید علیه زنان و دختران میگردد ، جلوگیری بعمل آید. استراتیژی دادخواهی ، که در سال 2005 اتخاذ گردید، نتایج مثبت ذیل  را در پی داشت:

 

 ستره محکمه نکاحنامه  قانونی را ترتیب  و دفاتر ثبت و راجستر ازدواج را در ولایات کابل، هرات، بلخ، و پروان تاسیس نمود. از آنجاییکه ازدواجها معمولاً توسط ملا امامان  محل انجام می شود، میدیکا افغانستان برنامه آموزشی را برای ملا امامان درمناطق مختلف روستایی راه اندازی مینماید. وکلای میدیکا افغانستان ملا امامان را در مورد چگونگی پروسۀ ثبت ازدواج ها راهنمایی نموده و مشاورین روانی میدیکا افغانستان قضایای نمونوی را در مورد  عواقب خشونت آمیز ازدواج های زیرسن  به آنها ارائه مینمایند. علمای دین از وزارت ارشاد، حج و اوقاف با برنامه های آموزشی میدیکا افغانستان پیوسته اند تا ملا امامان  محلی را در مورد غیر شرعی و غیر اسلامی بودن ازدواج های اجباری و زیرسن آموزش دهند.  فعالیت میدیکا افغانستان در عرصه  تقویت پروسه  ثبت ازدواج با توجه خاص روی ارتقای  آگاهی رهبران مذهبی، کارمندان اجتماعی، معلمین، کارمندان  صحی، پولیس، کارمندان وزارت عدلیه و سازمان های غیر دولتی  در  ولایاتیکه مؤسسه میدیکا افغانستان فعالیت دارد، در جریان است .

 

علاوه بر این، میدیکا افغانستان برای تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان  توسط  څارنوالان و قضات در محاکم فعالیت های دادخواهی را انجام  میدهد. همچنین میدیکا افغانستان در راستای  تصویب قانون جدید خانواده که حامی کانون خانواده و حقوق زنان میباشد وتوسط کمیته  قانون خانواده متشکل از کارشناسان  افغان به ابتکار وزارت امور زنان پیش نویس گردیده است،نقش فعال را بازی نموده است. وکلا مدافع و مشاورین روانی-اجتماعی میدیکا افغانستان برای مدت های طولانی با زنان زندانی مصروف کار اند و در عین زمان تیم های دادخواهی میدیکا افغانستان جهت متقاعد ساختن وزارت عدلیه برای بهتر ساختن کیفیت محابس اناثیه در کابل، مزار شریف و هرات کارمیکنند.

 

اینها صرف چند نمونه ای از فعالیت های دادخواهی میدیکا افغانستان میباشند. همچنین این مؤسسه  کمپاین های را از طریق چاپ پوستر ها و پخش برنامه های رادیویی بمنظور مبارزه  با خشونت خانوادگی راه اندازی نموده است. میدیکا افغانستان کنفرانس های آموزنده را برای قوه قضاییه در مورد خشونت خانوادگی و حقوق زنان در داخل خانواده برگزار کرده است. همچنین میدیکا افغانستان کنفرانس ویدیویی  را  در مورد قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار مشارکت فعال زنان در تمام مراحل برقراری صلح و پیشرفت است برگزارنمود. میدیکا افغانستان برنامه های آموزشی مفید و آموزنده  ظرفیت سازی را نظر به تقاضا  مؤسسات غیر دولتی، نهادهای دولتی، ملی، و محلی ، و مقامات مذهبی در رابطه  به حقوق زنان مندرج در دین مبین اسلام، قوانین نافذه کشور و موافقت نامه های بین المللی حقوق بشر که دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز به آن متعهد میباشد، فراهم مینماید. میدیکا افغانستان همچنان در همکاری با شبکه زنان افغانستان در محافل دادخواهی  شرکت میورزد تا زنان را برای سهمگیری در پروسه های تصمیم گیری امور زندگی و پلانگذاری های صلح و امنیت که برای آینده کشور بسیار مهم اند، توانمند سازد.

 
Donation Page

برعلاوه ارائه خدمات مستقیم به زنان، میدیکا افغانستان جهت حساس ساختن مردان وزنان درموضوعات کلیدی چون خشونت به اساس جنسیت آموزش های را برای کارمندان صحی ، کارمندان ارگانهای حقوقی وسایرین براه میاندازد.

 

میدیکا افغانستان تمامی برنامه های آموزشی ذیلاً توضیح شده را برحسب  نیازمندیهای خاص مؤسسات و شرکت کنندگان می تواند سازگار بسازد.   

 مطالعه بیشتر. . .

 

 
Top of Page